Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2013

19:45

Jednoprzewodowe finito

Wcześniejsze problemy z onewire najwyraźniej wynikły z mojej nieumiejętności lutowania. Rozwiązaniem była wymiana przejściówki rs232-onewire — działającą sprezentował mi kolega z byłej...

Tags: Ogólne

January 09 2013

08:08

Pożegnanie z em1

Przyzwyczaili się już do em1 i podobne w miejsce eth0? Jeśli nie, to dobrze, bo wygląda na to, że znowu się zmieni.

Kay Sievers zaimplementował w udev nowe polityki...

November 15 2012

08:12

Ender Srender

Saga Endera wraz z Bean's Quartet to przykład jak trudno utrzymać poziom pisząc serię książek. Albo jak wąska tematyka jest dla mnie ciekawa ;-)

Wybrałem kolejność niechronologiczną, najpierw książki o Enderze, potem serię Cieni. W efekcie rollercoaster....

Tags: Ogólne

November 02 2012

10:16

F18: śliska sprawa

F18: śliska sprawa

W nabliższy wtorek przypada pierwsza z planowanych dat wydania Fedory 18. Wydania nie będzie. Po serii opóźnień spodziewany termin to połowa grudnia. Coś mi jednak mówi, że nowej Fedory nie...

Tags: Linux Ogólne

September 16 2012

16:44

P61107: dygresja na jeden przewód

Ostatnio w ramach hobby zlutowałem interfejs rs232-1wire. Magistrala 1wire jak sama nazwa wskazuje wymaga dwóch kabelków (GND i dane). Reszta elementów to gniazdko DB9 i kilka drobiazgów, łączna cena elementów nie przekracza 2zł.

Tags: Ogólne

July 31 2012

13:57

Projekty 61107 i 1434 aktualizacja 1

Skompletowałem już pełen zestaw elementów. Włącznie z Raspberry Pi, które znacząco ułatwi kilka etapów projektu. Mam również jedną z poszukiwanych publikacji.

Jednocześnie poległem na ręcznej próbie wytrasowania ścieżek na płytce. Postanowiłem wspomóc sie programem....

Tags: Linux Ogólne

July 16 2012

09:04

Mikrolobbysta

Przypomniałem sobie ostatnio o jednej sprawie w której wysyłałem pismo dłuższy czas temu. Z mapy widziałem, że kwestia została rozwiązana po mojej myśli, natomiast sprawdziłem jak to wygląda słownie-opisowo . I tu niespodzianka.

Oto fragment pisma, które wysłałem w...

Tags: Ogólne

July 07 2012

14:25

Nie wierz nigdy Chińczykom

Korpo, w którym pracuje dostało ostatnio kary. Szef szefów napisał do wszystkich, że jesteśmy w plecy 76 milionów dolarów. Ale mamy się nie martwić, bo jest w budżecie rezerwa i pracownicy nie będą musieli dopłacać. A w ogóle to wina Chińczyków.

Zaczęło się od tego,...

Tags: Ogólne

July 03 2012

17:04

Upstreaming systemd units

More and more distributions ship unit definition files as a part of systemd integration. Sadly, upstreaming effort is very low profile and downstream units begin to diverge. I’ve spent some time during last month to push unit definitions upstream into the software I use.

Starting...

June 20 2012

11:07

AF_DBUS is coming

Looks like Collabora's efforts to bring D-Bus into the kernel are getting close to release. It's not a revolution, but it is really nice to...

June 18 2012

12:24

Thunderbolt na płytach głównych to Thunderbolt na Windows?

Prawie półtorej dekady braku większej styczności z platformą MS Windows spowodowało, że zupełnie nie kojarzy mi się ona z komputerami określanymi jako PC. Opowieści o wyglądzie Windows 7 czy 8 mają dla mnie posmak wizyty w zoo. Owszem, gdzieśtam żyją antylopy i żyrafy, ale...

Tags: Linux Ogólne

June 15 2012

19:16

Terenowym lub służbowym

Taka mała nowelizacja prawa mi się zamarzyła:

Samochody zarejestrowane na firmę powinny być oznaczone logotypem i nazwą firmy która je posiada lub leasinguje, umieszczonym w widocznym miejscu, o wymiarach co najmniej 25x15cm.

Tags: Ogólne

May 23 2012

17:22

Linux automatic user ACL management

You may have not noticed, because it just works in Linux. Every time user logs in, Access Control Lists on a few important devices nodes are set for him. And every time his session becomes inactive, ACL are revoked. It looks like this:

# getfacl...

May 20 2012

18:41

Rok czytania na rzecz Wspólnoty

Niedługo minie rok od zawiązania się naszej Wspólnoty Mieszkaniowej. W tym czasie rozrywek dostarczały mi pasjonujące lektury:

  • Ustawa o Własności Lokali z 24 czerwca 1994 - kopalnia złota praw i możliwości. Jak to, możecie sprzedać moje mieszkanie za...
Tags: Ogólne

May 19 2012

09:32

Zły peleng

Dzisiaj kolejny krok w prywatnej eksploracji kosmosu. Co prawda z nieprzewidzianymi problemami (SpaceX Launch aborted. 7 minutes ago), ale zawsze duże wydarzenie. Nic więc dziwnego, że transmitowane w mediach na...

Tags: Ogólne

May 07 2012

12:30

Chciałbym więcej LXC

Od kilku lat Linux ma w jądrze implementację kontenerów o krótkiej nazwie LXC. W przypadku wcześniejszych rozwiązach typu VServer czy OpenVZ dokumentacji było mnóstwo i wszędzie można się było natknąć na jakieś

Tags: Linux Ogólne

April 18 2012

14:39

Projekt 61107

Na początku miesiąca przyszła większość elementów potrzebnych do kontroli umysłów rozpoczęcia Projektu 61107 i siostrzanego Projektu 1434.

Tags: Ogólne

March 08 2012

10:16

systemd: Jolu, pokaż Panom cel

Jak pisałem dwa lata temu, systemd pozbywa się pojęcia runleveli, dając w zamian cele. Cel jest swego rodzaju punktem synchronizacji, w którym system zapewnia...

February 22 2012

12:37

btrfsck: koda

Konkludując historię wielkiego nieobecnego btrfsck… Szósty lutego 2012, Josef Bacik:

We're running close to the wire on this...
Tags: Linux Ogólne

February 09 2012

09:29

Haczyki przy upgrade do 64 bitów

Dekadę po wprowadzeniu architektury AMD64 przerobiłem w końcu ostatnią z moich maszyn na dystrybucję 64-bitową. Sprzęt był capable od dawna, ale jego wymiana odbyła się metodą transplantacji dysków ze starego komputera i nie...

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl