Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2013

08:08

Pożegnanie z em1

Przyzwyczaili się już do em1 i podobne w miejsce eth0? Jeśli nie, to dobrze, bo wygląda na to, że znowu się zmieni.

Kay Sievers zaimplementował w udev nowe polityki...

December 17 2012

zdzichu
22:58
8825 65a8
Searching the cosmos.

December 12 2012

zdzichu
21:15
Eeee, ostatni z dotychczasowych odcinków był ledwo 3 miesiące temu. Taka krótka pamięć?

December 03 2012

zdzichu
11:30
zdzichu
08:47
4951 7617

Es beschreibt die Wetterlage.
Reposted fromdetached detached viahairinmy hairinmy

November 28 2012

zdzichu
08:26
1656 928b
Reposted fromkarli2 karli2 viaaperture aperture

November 22 2012

zdzichu
18:58

November 15 2012

08:12

Ender Srender

Saga Endera wraz z Bean's Quartet to przykład jak trudno utrzymać poziom pisząc serię książek. Albo jak wąska tematyka jest dla mnie ciekawa ;-)

Wybrałem kolejność niechronologiczną, najpierw książki o Enderze, potem serię Cieni. W efekcie rollercoaster....

Tags: Ogólne

November 13 2012

zdzichu
12:14
5190 8b14 500
Reposted fromtoskalatte toskalatte viafaguss faguss

November 10 2012

11:05
5206 82c9 500

based-world:

This is why South Park is legendary. They replicated EVERYONE from last night behind Obama.

November 09 2012

zdzichu
07:56
Reposted fromkanusia kanusia viaprimeval primeval

November 08 2012

zdzichu
07:01
6175 50ac
получи пизды
Reposted fromevghoul evghoul viasober sober

November 07 2012

zdzichu
12:35
6215 3d10
Reposted fromcontroversial controversial viamaraskowa maraskowa
zdzichu
11:51
2107 a4e6
Reposted fromMoRo MoRo viasober sober

November 02 2012

10:16

F18: śliska sprawa

F18: śliska sprawa

W nabliższy wtorek przypada pierwsza z planowanych dat wydania Fedory 18. Wydania nie będzie. Po serii opóźnień spodziewany termin to połowa grudnia. Coś mi jednak mówi, że nowej Fedory nie...

Tags: Linux Ogólne

October 31 2012

zdzichu
13:06
zdzichu
07:37
 I zjebanych fontów.

October 30 2012

zdzichu
13:14
zdzichu
10:29


Reposted frombuffy buffy viapannan pannan
zdzichu
09:24
Reposted fromeat-slow eat-slow viapannan pannan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl