Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2013

08:08

Pożegnanie z em1

Przyzwyczaili się już do em1 i podobne w miejsce eth0? Jeśli nie, to dobrze, bo wygląda na to, że znowu się zmieni.

Kay Sievers zaimplementował w udev nowe polityki...

May 23 2012

17:22

Linux automatic user ACL management

You may have not noticed, because it just works in Linux. Every time user logs in, Access Control Lists on a few important devices nodes are set for him. And every time his session becomes inactive, ACL are revoked. It looks like this:

# getfacl...

March 08 2012

10:16

systemd: Jolu, pokaż Panom cel

Jak pisałem dwa lata temu, systemd pozbywa się pojęcia runleveli, dając w zamian cele. Cel jest swego rodzaju punktem synchronizacji, w którym system zapewnia...

February 09 2012

09:29

Haczyki przy upgrade do 64 bitów

Dekadę po wprowadzeniu architektury AMD64 przerobiłem w końcu ostatnią z moich maszyn na dystrybucję 64-bitową. Sprzęt był capable od dawna, ale jego wymiana odbyła się metodą transplantacji dysków ze starego komputera i nie...

January 16 2012

20:41

W którą stronę ewoluuje konfigurowanie Linuksa...

Ostatnio przemigrowałem z tgt na nowy, lepszy, wbudowany w jądro LIO. Chodzi o cel SCSI. Po robocie odsunąłem się od monitorów, spojrzałem na stary config, spojrzałem na nowy i...

August 04 2011

13:54

systemd: stadko zamieniających Uniksa demonów

Czytając o systemd można czasem przeoczyć większą wizję. Celem nie jest jedynie napisanie kolejnego zastępcy inita. To tylko element całości, którą jest zdefiniowanie (również poprzez stworzenie)...

June 20 2011

13:27

systemd: modyfikacja jednostek

W życiu zachodzi czasem potrzeba modyfikacji skryptów startowych (jednostek systemd). Co jeśli mamy jakiś niepełnosprawny program i chcemy opóźnić jego uruchomienie, a nie możemy tego wyrazić poprawnymi zależnościami?

Systemowe (dostarczane przez dystrybucję) skrypty...

June 07 2011

08:40

3.0 zalicza czy psuje

Wraz ze zmianą numeracji jądra pojawiło się kilka problemów z programami spodziewających się numeracji x.y.z. Brak trzeciego numerka odczuły jak dotąd:

  • lvm2 — efektem jest problem z bootowaniem, naprawiony już w najnowszej...

March 30 2011

16:36

/run Forest, /run

Linuksowi administratorzy w nadchodzących wydaniach swoich ulubionych dystrybucji natkną się na nowy wpis w katalogu głównym. Będzie to /run.

Katalog /run jest dostępny zaraz po zamountowaniu głównego /, przed pojawieniem się...

December 31 2010

15:14

Bye bye, suid

Wychodząc naprzeciw trendowi „jeden komputer — jeden użytkownik”, od następnej wersji Fedory będzie w systemie tylko konto root. Dzięki temu możliwe stanie się wyeliminowanie programów z suidami.

A tak na poważnie, eliminacja polega na

December 21 2010

11:59

Pożegnanie z eth0

Osoby instalujące Fedorę 15 i późniejsze może zaskoczyć drobna zmiana w nazewnictwie interfejsów sieciowych. Zamiast niemal losowo przyznawanych ethX, nazwa będzie zgadzała się z położeniem karty sieciowej w komputerze i opisem producenta. Mianowicie:

...

August 29 2010

14:36

Hot, hot data

Nadal chcesz przyspieszyć serwer dzięki SSD? Budżet nie pozwala na zakup dającego 1,5 miliona IOPS Kaminario K2. Pewnie nie starcza...

14:36

Hot, hot data

Nadal chcesz przyspieszyć serwer dzięki SSD? Budżet nie pozwala na zakup dającego 1,5 miliona IOPS Kaminario K2. Pewnie nie starcza...

August 13 2010

11:40

Krótki instruktaż systemd: spis treści

Dotychczas w cyklu epopei nerdowskiej* ukazały się:

  1. Wstęp
  2. Usługi
11:40

Krótki instruktaż systemd: spis treści

Dotychczas w cyklu epopei nerdowskiej* ukazały się:

  1. Wstęp
  2. Usługi

July 17 2010

15:54

Z upstart do systemd w sobotnie popołudnie

Dzisiaj przystosowałem paczkę, którą zajmuję się w Fedorze (hdapsd) do współpracy z systemd. Systemd jest najnowszym podejściem do zarządzania w Linuksie procesami i usługami na poziomie systemu, operacji...

May 03 2010

19:37

Więc chcesz użyć SSD do przyspieszenia serwera?

Twój serwer, jak każdy szanujący się, spędzą większość czasu nudząc się oczekując na zakończenie operacji wejścia/wyjścia. Jak mu pomóc?

Na zakup serwera z...

April 15 2010

07:53

Route me baby one more time

W czasie jak nie uważałem, zrobienie rozkładania ruchu na różne łącza w Linuksie stało się trywialnie proste. Najprostszy load balancing z preferencją jednego dostawcy zapewnie polecenie:

ip route add default scope global \
   nexthop via...

April 11 2010

12:44

Marudzenia o używalności

Używalność* to cecha rzeczy, interfejsów i programów objawiająca się naturalnością ich używania. Bez wysiłku i konieczności nauki. Taka intuicyjność nie bierze się z powietrza — wynika z nawiązania do utrwalonych u użytkownika wzorców. Łatwiej to zrozumieć...

January 30 2010

16:46

Zmiana parametrów (md-)RAID w obrazkach

Linuksowa implementacja RAID, zwana md, nie bez powodu określana jest jako elastyczna. Zmiany poczynione w ciągu ostatnich kilku lat pozwalają np. powiększać RAID5 czy 6 o dodatkowe dyski, zmieniać poziomy nadmiarowości czy parametry macierzy. To wszystko ,,w...

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl