Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2013

08:08

Pożegnanie z em1

Przyzwyczaili się już do em1 i podobne w miejsce eth0? Jeśli nie, to dobrze, bo wygląda na to, że znowu się zmieni.

Kay Sievers zaimplementował w udev nowe polityki...

November 02 2012

10:16

F18: śliska sprawa

F18: śliska sprawa

W nabliższy wtorek przypada pierwsza z planowanych dat wydania Fedory 18. Wydania nie będzie. Po serii opóźnień spodziewany termin to połowa grudnia. Coś mi jednak mówi, że nowej Fedory nie...

Tags: Linux Ogólne

July 31 2012

13:57

Projekty 61107 i 1434 aktualizacja 1

Skompletowałem już pełen zestaw elementów. Włącznie z Raspberry Pi, które znacząco ułatwi kilka etapów projektu. Mam również jedną z poszukiwanych publikacji.

Jednocześnie poległem na ręcznej próbie wytrasowania ścieżek na płytce. Postanowiłem wspomóc sie programem....

Tags: Linux Ogólne

July 03 2012

17:04

Upstreaming systemd units

More and more distributions ship unit definition files as a part of systemd integration. Sadly, upstreaming effort is very low profile and downstream units begin to diverge. I’ve spent some time during last month to push unit definitions upstream into the software I use.

Starting...

June 20 2012

11:07

AF_DBUS is coming

Looks like Collabora's efforts to bring D-Bus into the kernel are getting close to release. It's not a revolution, but it is really nice to...

June 18 2012

12:24

Thunderbolt na płytach głównych to Thunderbolt na Windows?

Prawie półtorej dekady braku większej styczności z platformą MS Windows spowodowało, że zupełnie nie kojarzy mi się ona z komputerami określanymi jako PC. Opowieści o wyglądzie Windows 7 czy 8 mają dla mnie posmak wizyty w zoo. Owszem, gdzieśtam żyją antylopy i żyrafy, ale...

Tags: Linux Ogólne

May 23 2012

17:22

Linux automatic user ACL management

You may have not noticed, because it just works in Linux. Every time user logs in, Access Control Lists on a few important devices nodes are set for him. And every time his session becomes inactive, ACL are revoked. It looks like this:

# getfacl...

May 07 2012

12:30

Chciałbym więcej LXC

Od kilku lat Linux ma w jądrze implementację kontenerów o krótkiej nazwie LXC. W przypadku wcześniejszych rozwiązach typu VServer czy OpenVZ dokumentacji było mnóstwo i wszędzie można się było natknąć na jakieś

Tags: Linux Ogólne

March 08 2012

10:16

systemd: Jolu, pokaż Panom cel

Jak pisałem dwa lata temu, systemd pozbywa się pojęcia runleveli, dając w zamian cele. Cel jest swego rodzaju punktem synchronizacji, w którym system zapewnia...

February 22 2012

12:37

btrfsck: koda

Konkludując historię wielkiego nieobecnego btrfsck… Szósty lutego 2012, Josef Bacik:

We're running close to the wire on this...
Tags: Linux Ogólne

February 09 2012

09:29

Haczyki przy upgrade do 64 bitów

Dekadę po wprowadzeniu architektury AMD64 przerobiłem w końcu ostatnią z moich maszyn na dystrybucję 64-bitową. Sprzęt był capable od dawna, ale jego wymiana odbyła się metodą transplantacji dysków ze starego komputera i nie...

January 16 2012

20:41

W którą stronę ewoluuje konfigurowanie Linuksa...

Ostatnio przemigrowałem z tgt na nowy, lepszy, wbudowany w jądro LIO. Chodzi o cel SCSI. Po robocie odsunąłem się od monitorów, spojrzałem na stary config, spojrzałem na nowy i...

November 27 2011

19:09

Hałas na moim trawniku

Trzeba kogoś z dużą wyobraźnią i pomysłowością, żeby przewidzieć przyszłe problemy, wymagania i przygotować się do nich. Trzeba odwagi, żeby zejść z utartej ścieżki i zaproponować radykalne rozwiązania. A, jeszcze trzeba być niezłym programistą, żeby wcielić to w...

Tags: Linux Ogólne

October 05 2011

12:28

Smutna historia btrfsck

Istnienie btrfs Chris Mason zaanansował w połowie 2007 roku. System plików był używalny, chociaż brakowało wielu ficzerów i narzędzi. Nie było działającego fsck. I chociaż współczesne systemy plików

Tags: Linux Ogólne

August 04 2011

13:54

systemd: stadko zamieniających Uniksa demonów

Czytając o systemd można czasem przeoczyć większą wizję. Celem nie jest jedynie napisanie kolejnego zastępcy inita. To tylko element całości, którą jest zdefiniowanie (również poprzez stworzenie)...

June 20 2011

13:27

systemd: modyfikacja jednostek

W życiu zachodzi czasem potrzeba modyfikacji skryptów startowych (jednostek systemd). Co jeśli mamy jakiś niepełnosprawny program i chcemy opóźnić jego uruchomienie, a nie możemy tego wyrazić poprawnymi zależnościami?

Systemowe (dostarczane przez dystrybucję) skrypty...

June 07 2011

08:40

3.0 zalicza czy psuje

Wraz ze zmianą numeracji jądra pojawiło się kilka problemów z programami spodziewających się numeracji x.y.z. Brak trzeciego numerka odczuły jak dotąd:

  • lvm2 — efektem jest problem z bootowaniem, naprawiony już w najnowszej...

March 30 2011

16:36

/run Forest, /run

Linuksowi administratorzy w nadchodzących wydaniach swoich ulubionych dystrybucji natkną się na nowy wpis w katalogu głównym. Będzie to /run.

Katalog /run jest dostępny zaraz po zamountowaniu głównego /, przed pojawieniem się...

March 24 2011

06:55

Tłik

Projektanci GNOME3 dołożyli wszelkich starań, żeby domyślne ustawienia były eleganckie, sensowne i nie wymagały poprawiania. W menu udostępnionio możliwość zmiany niektórych ustawień, ale część została uznana za zbyt niszowe na poświęcanie im miejsca.

Zmiana...

Tags: Linux Ogólne

February 22 2011

07:55

Zdzisiek TV

Koledzy z TLUGu byli uprzejmi udostępnić nagrania z Zimowisk TLUG. Ci, co nie byli, mogą teraz obejrzeć jak autor spiesząc się, denerwując i jąkając prelegował.

Tags: Linux Ogólne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl